Hellen skole, byggetrinn 1 og 2

OlavGrevstad_HellenSkole
  • Oppdragsgiver: Bergen Kommune
  • Størrelse: 4800m²
  • Ferdigstilt: 2014

Barneskole med 400 elever. Vi har hatt sanitæranlegg med utvendig VA-anlegg. Komplett varmeanlegg med VP og radiatorer.

Top