Varme- og kjøleanlegg

Olav Grevstad AS installerer og moderniserer alle typer av varme og kjøleanlegg. Dette omfatter blant annet gulvvarme, radiatorer, varmebatterier og kjølemaskiner.

Ta kontakt med Olav Grevstad AS for energirådgiving.

Flere typer varmeanlegg

Varmeanlegg er en felles betegnelse på anlegg som benyttes til oppvarming av bygninger, tappevann, innretninger og installasjoner. Vi legger opp anlegg for vannbåren varme i gulv og/eller radiatorer. Vi leverer og montere varmepumpeanlegg, væs6ke – vann og luft – vann maskiner.
Top